Personuppgiftspolicy

Mari Höglund lagrar personuppgifter för mina kunder och andra relevanta parter (nedan "registrerade") i mina register. Jag har personuppgifter i mina fakturor, jobblistor, bokföringssystem och även i mitt e-postsystem.

I enlighet med den nya EU-förordningen, GDPR, från den 25 maj 2018, I vill jag informera dig om:


 • vilken typ av uppgifter jag lagrar om registrerade i mina system
 • syftet med att lagra uppgifter om registrerade i mitt system
 • hur  länge jag lagrar uppgifter om registrerade i mitt system.


1) Uppgifter i mitt system om registrerade är bland annat (listan är inte uttömmande):


 • Typ av adress
 • Förnamn
 • Efternamn
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Fysisk adress
 • Modersmål
 • Bankuppgifter

 


2) Mari Höglund lagrar dessa data i följande syfte:


 • Kundkontakt
 • Kommunikation
 • Fakturor
 • Betalningar

 

3) Lagringstider

Jag lagrar uppgifterna i punkt 1 så länge som är nödvändigt för att uppfylla syftena i punkt 2. E-post lagras inte längre än nödvändigt och inte längre än ett år om inte innehållet i e-postmeddelandet är av avgörande betydelse för företagets verksamhet.


Observera att jag måste lagra vissa personuppgifter enligt lag, till exempel den svenska bokföringlagen (Bokföringslagen (1999:1078)), som säger att jag måste spara personuppgifter i 7 år.


Meddela mig om du vill att jag ska ta bort, ändra eller uppdatera dina personuppgifter eller ta bort en hel post, så vidtar jag åtgärder omgående.

Kontakta: Mari Höglund (info(a)marihoglund.se)